บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

อาหาร และ อาชีพ อยู่ไม่ไกลกันเลย

  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเรา หวังว่าทุกท่านคงไม่ปฏิเสธ  เราทุกคนต้องกินอาหารและขนมหวาน   และอาชีพก็เป็นสิ่งจะเป็นเช่นกัน ดังนั้นถ้าเรามาทำอาหารให้เป็นอาชีพของเราก็คงจะเข้ากันได้ดีเช่นกัน ลองดูนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ